Een techniek gericht op kwaliteit en versheid

Kwaliteitslabel ISO 22000

De voornaamste zorg van VEWI is kwaliteit. Daarom was het een van de eerste Belgische ondernemingen die voldeed aan de HACCP-normen. Sinds februari 2008 bezit VEWI het kwaliteitslabel ISO 22000, de Europese norm van de voedingsmiddelensector.
Dit label staat garant voor producten van hoge kwaliteit en een strikte naleving van de normen en de traceerbaarheid, vanaf de ontvangst van de goederen tot de verzending van de afgewerkte producten.
Meer informatie over de norm ISO 22000: www.iso.org

Een unieke bewaartermijn

Onze bereidingsmethodes via stomen en tegendruk elimineren alle bacteriën uit onze producten, zodat ze met zekerheid 15 tot 90 dagen houdbaar zijn afhankelijk van uw vraag en producten.

Een goede onderlinge vertrouwensrelatie met klanten en leveranciers

Wij zijn een familiebedrijf, wat een nauwe vertrouwensband schept met klanten en leveranciers.

Fr | Nl | En